ทุน DEK HU 63

จบสายไหน...ก็เรียนที่ม.หาดใหญ่ได้ เพียงสมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน
 สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา 5,000 บาท สมัครเรียนคู่ : รับทุนการศึกษา 7,000 บาท

 

“ครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์”

เหมาจ่ายอัตราพิเศษ 15,000 บาท *ยกเว้นภาคฤดูร้อน สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) รับจำนวนจำกัด 30 ทุน (เท่านั้น) วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
     
 

ประกวดตราสัญลักษ์และสี
ที่สื่อถึงนวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยิ่งยืน และ
พื้นที่ภาคใต้ ของหน่วยวิจัยนวัตกรรมและ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภาคใต้และพื้นที่เชื่อมโยง "RISTA"

 
 
 

โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020
SOCIAL RESPONSIBILITY สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
 


 
 

บริการด้านการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

 

  ทั้งหมด >>
 


 
            
 


 
 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013