หลักสูตร “ศิลปะการพูดและนำเสนอในที่ประชุม”
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
 
  "โครงการอบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา”

อบรมเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา
09.00 – 16.00 น. ตลอดระยะเวลา 4 เดือน
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
 

เชิญชวนชาว HU ร่วมบริจาคโลหิต
วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
 
 
  ทั้งหมด >>
 


 
visitor number
            
Since November 13, 2013
 


 
 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013