"หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างมีประสิทธิผล”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 
 
  "มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษา"
สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคสมทบ
ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ

 
 

สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
สมัครและรายงานตัว พร้อมรับอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ
Digital Learning

 
 
 
  ทั้งหมด >>
 


 
visitor number
            
Since November 10, 2017
 


 
 
สำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-Plaza ชั้น 2
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300-303 , 0-7442-5467 โทรสาร 0-7442-5467
© Copyright 2013