EP.10 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ นศ. สาธาฯ ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัล ชนะเลิศ จาก สสอท.

EP.9 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ ” ฐากร จิตรแก้ว ” เด็กรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

EP.8 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ ” ศรัณญา บุญวงศ์ ” เด็กรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

 

EP.7 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ ” บุษบา นาคขาว ” เด็กรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

EP.6 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ ” ปภัสสร รักษาชนม์ ” เด็กรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

EP.5 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ ” นภัสสร สุขขี เด็กสาธาฯ ชั้นปีที่1

EP.4 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ ” นายนิชาบดินทร์ เตาะสาตู เด็กสาธาฯ ชั้นปีที่1

EP.3 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ “อาภรณ์ รามซิงห์ดี” เด็กสาธาฯ ชั้นปีที่1

EP.2 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ “ฟัยซอล หลงกอหลาบ” เด็กสาธาฯ ชั้นปีที่1

EP.1 DNA HATYAI U “มาค้นหา ความเป็นตัวตนฯ” พบกับ “อ.เราะห์” หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน