ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
.
พร้อมรับทุนการศึกษา 8,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์นี้
สมัครเรียนออนไลน์
..
> 8,000 บาท ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
.
> 6,000 บาท ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน)
..
สมัครเรียนผ่าน Admission Online > https://bit.ly/2XJW3qH
..
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱โทร :074-200300
..
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด